Dags att motionera

Skrivet: jan 15, 2020

Enligt § 13 i HSB-föreningens stadgar utgår motionstiden den 30 april.

De föreningar som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fullmäktigesammanträdet skall skriftligen anmäla ärendet till HSB Karlskoga-Degerfors styrelse före april månads utgång.

Med vänlig hälsning
Johan Röjare

Hur går det till att skriva en motion?

I HSBs kod för föreningsstyrning, anges att föreningen ska informera medlemmar och fullmäktige om hur det går till att skriva en motion. Nedan finner ni förslag på text.

Så här skriver du en motion till föreningsstämma

En medlem/fullmäktige har rätt att få ett ärende behandlat av föreningsstämman.

Så här skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att föreningsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka in din motion till adressen här nedan.

Det är viktigt att din motion kommer in i tid, annars kommer den inte att kunna behandlas på föreningsstämman. Sista dag för att inkomma med motion är den 30 april.

I samband med att kallelsen skickas ut till föreningsstämman publiceras motionerna som kommit in här på webbplatsen. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion. Skicka in din motion till HSB Karlskoga-Degerfors, Box 191, 691 24 Karlskoga.

Mall för motioner
Se alla nyheter