Välkommen till BRF Nobel

Vicevärd

Astrid Olsson
Dobervägen 13 A
073-681 37 69

Adresser i föreningen

Drostväg 14 A-C Doberväg 13 A-C

Postadress

Box 191
691 24 Karlskoga

Bilder

Information

Styrelse

Styrelse efter årsmötet 2018

Post Namn Adress
Ordförande Torbjörn Melin Drostvägen 14 A
Vice ordförande Julia Skoog Dobervägen 13B
Sekreterare Britt-Marie Arkelius Drostvägen 14A
Ledamot Gunilla Sjömark Dobervägen 13B
Ledamot Kent Blom Dobervägen 13C
Suppleant Håkan Lööf Dobervägen 13A
HSB Representant Jan Sjögren

Medlemsinflytande

Som medlem kan du påverka föreningen genom att motionera till den ordinarie föreningsstämman samt föreslå och välja styrelseledamöter.
Motioner lämnas till styrelsen senast sista februari. Man kan få hjälp med att utforma motionen.

Den ordinarie föreningsstämman hålls senast under juni månad.
På stämman lämnas en rapport om föregående års verksamhet och ekonomiska resultat. Stämman väljer styrelse och revisorer samt behandlar inkomna motioner.
På föreningsstämman har alla medlemmar yttrande- och rösträtt.