Välkommen till BRF Nobel

Vicevärd

Astrid Olsson
Dobervägen 13 A
073-681 37 69

Adresser i föreningen

Drostväg 14 A-C Doberväg 13 A-C

Postadress

Box 191
691 24 Karlskoga

Bilder

Styrelse

Styrelse efter årsmötet 2017

Post Namn Adress
Ordförande Göran Pettersson Dobervägen 13 C
Vice ordförande Håkan Lööf Dobervägen 13 A
Ledamot Lennart Stäring Drostvägen 14 B
Ledamot Britt-Marie Arkelius Drostvägen 14 A
Ledamot Torbjörn Melin Drostvägen 14 A
HSB representant Birgitta Leu

Medlemsinflytande

Som medlem kan du påverka föreningen genom att motionera till den ordinarie föreningsstämman samt föreslå och välja styrelseledamöter.
Motioner lämnas till styrelsen senast sista februari. Man kan få hjälp med att utforma motionen.

Den ordinarie föreningsstämman hålls senast under juni månad.
På stämman lämnas en rapport om föregående års verksamhet och ekonomiska resultat. Stämman väljer styrelse och revisorer samt behandlar inkomna motioner.
På föreningsstämman har alla medlemmar yttrande- och rösträtt.