Välkommen till BRF Tusenskönan

Kontakt

Kontakta Sven Skyllkvist (Vicevärd) på 070-559 80 39 eller britt.skyllkvist@hotmail.com

Adress i föreningen: Dalhemsväg 2 A-H, 4 A-F, Salemsväg 1 A-H, 3 A-F