Välkommen till BRF Elefanten

Kontakt

Kontakta Mats Karlsson på 0586-571 64 eller mats.hsbelefanten@live.se

Adresser i föreningen: V:a Rävåsgatan 2, 4 A-B Bregårdsgatan 33 A-B