Valberedningen

onsdag 11 november
18:00 - 21:00
Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Valberedningen har en mycket viktig uppgift i bostadsrättsföreningen, valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som skall väljas på föreningsstämman. En väl förberedd och välfungerande valberedning är ofta en förutsättning för en väl fungerande föreningsstyrelse. Denna utbildning riktar sig även till styrelsen i bostadsrättsföreningen. Speciellt till de bostadsrättsföreningar som inte har ngn valberedning idag.

Hur valberedaren lägger upp sitt arbete, vilka är valbara och valberedningens roll på föreningsstämman är några av de frågor som behandlas under mötet.

 

Kursavgift:    700,-/deltagare + moms

PLATS:         Mötesplats Alfred Nobel, Björkbornsvägen 10

Välkomna in med anmälan till HSB-kontoret senast den 30 oktober 2020.

Anmälan är bindande. Om ni önskar bekräftelse var vänlig uppge er mejladress.

Se alla nyheter